Privacyverklaring ifv kwaliteitsbevraging

Wij waarderen uw deelname aan onze enquête en respecteren uw privacy. Deze verklaring licht toe hoe wij uw gegevens behandelen.

  1. Doel van gegevensverzameling: We gebruiken uw feedback om onze diensten te beoordelen en verbeteren.
  2. Wat verzamelen wij: Wij verzamelen uw antwoorden op de enquêtevragen. Persoonlijke identificeerbare informatie is optioneel en wordt alleen verzameld als u deze zelf verstrekt.
  3. Gebruik van gegevens: De enquêteresultaten worden samengevat om inzicht te krijgen in klanttevredenheid en -ervaring. Ze kunnen intern worden gedeeld, maar niet met derden zonder uw toestemming.
  4. Bewaartermijn: Uw gegevens worden bewaard zolang als nodig of wettelijk vereist.
  5. Uw rechten: U kunt altijd uw toestemming intrekken, uw gegevens inzien, corrigeren, verwijderen of er bezwaar tegen maken. Neem hiervoor contact met ons op via de contactgegevens op onze website.

Door deel te nemen aan de bevraging, stemt u in met de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven, na het lezen van de privacyverklaring.